GOPS Lesznowola

Komunikaty, ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WM 2014-2020

24.04.2020, 11:37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach w ramach RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2.Usługi społeczne i usługi zdrowotne,9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
»»

Ogłoszenie o przetargu

16.03.2020, 12:00
Przetarg na: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI
»»

Ogłoszenie o przetargu

04.03.2020, 11:38
Przetarg na: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI
»»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr

25.02.2020, 12:34
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej urzędnicze stanowisko pracy wybrana została Pani Małgorzata Seliga zamieszkała w Lesznowoli
»»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr

02.01.2020, 15:37
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr – ½ etatu
»»