GOPS Lesznowola

Komunikaty, ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Wyniki otwartego konkursu na partnera

14.05.2020, 16:41
Wyniki otwartego konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych
»»

Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WM 2014-2020

24.04.2020, 11:37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach w ramach RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2.Usługi społeczne i usługi zdrowotne,9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
»»

Ogłoszenie o przetargu

16.03.2020, 12:00
Przetarg na: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI
»»

Ogłoszenie o przetargu

04.03.2020, 11:38
Przetarg na: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI
»»