GOPS Lesznowola

Zakończone

Zamówienia publiczne zakończone

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę - otwarcie ofert w dniu 29.07.2015 na:
"Szkolenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli"
Wybrano ofertę firmy Global Training Centre Sp. z o.o. , 00-024 Warszawa
Al. jerozolimskie 44 pok.601-606

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i Wykonawca zaoferował najniższą cenę.


Kierownik GOPS Lesznowola
Lucyna Ołów

Brak danych
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Aleksandra Wiśniewska
Dokument z dnia: 13.06.2008
Dokument oglądany razy: 3 315
Opublikował: Aleksandra Wiśniewska
Publikacja dnia: 06.08.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj