GOPS Lesznowola

Redakcja BIP

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Aleksandra Jasińska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
ul. GRN 66, 05-506 Lesznowola
Dział Świadczeń Rodzinnych
Tel. /22/757-93-40 do 42 wew. 204


Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Aleksandra Jasińska
Dokument z dnia: 18.06.2008
Dokument oglądany razy: 5 255
Opublikował: Aleksandra Wiśniewska
Publikacja dnia: 18.12.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj