GOPS Lesznowola

Podlegające Ustawie

Zamówienia publiczne podlegające Ustawie


2023-11-23 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b033b9a-89d0-11ee-b55a-a22b2d7f700e
2022-12-22 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - USŁUGI

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania
2022-12-20 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-12-12 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOT. POSTĘPOWANIA NA: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert
2022-12-09 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Pliki do pobrania

Odpowiedź na zapytanie - z dnia 09.12.2022r.
2022-12-08 ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 08.12.2022 R. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Pliki do pobrania

Zmiana treści SWZ wraz z załącznikami
2022-12-08 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Pliki do pobrania

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2022-12-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ORAZ SWZ NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
2022-01-04 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania
2021-12-30 "OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA" - DOT. POSTĘPOWANIA NA: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GOPS W LESZNOWOLI W RAMACH PROJEKTU PN. "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE LESZNOWOLA"

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - z dnia 30.12.2021
2021-12-17 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOT. POSTĘPOWANIA NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"


Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-12-15 "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY" - DOT. POSTĘPOWANIA NA: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GOPS W LESZNOWOLI W RAMACH PROJEKTU PN. "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE LESZNOWOLA"

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2021-12-10 "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT" - DOT. POSTĘPOWANIA NA: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert
2021-12-09 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Pliki do pobrania

Informacja o kwocie
2021-12-09 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOT. POSTĘPOWANIA NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GOPS W LESZNOWOLI" W RAMACH PROJEKTU PN. "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE LESZNOWOLA"

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert
2021-12-07 WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - Z DNIA 07.12.2021 R. - DOT. POSTĘPOWANIA NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"


Pliki do pobrania

Wyjaśnienie treści SWZ - z dnia 07.12.2021r
2021-12-07 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - DOT. POSTĘPOWANIA NA: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GOPS W LESZNOWOLI W RAMACH PROJEKTU PN. "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE LESZNOWOLA"


Pliki do pobrania

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2021-12-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ORAZ SWZ NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"


Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu - z dnia 02.12.2021 r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
2021-11-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ORAZ SWZ NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI" W RAMACH PROJEKTU PN. "ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE LESZNOWOLA"


Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu - z dnia 30.11.2021 r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
2021-11-30 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021-Z DNIA 30.11.2021 R.

Pliki do pobrania

Plan postępowań
2021-07-06 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania
2021-06-30 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-06-22 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIENIA NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert
2021-06-15 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI" (POSTĘPOWANIE DODANE W DNIU 10.06.2021 r.).

Pliki do pobrania

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2021-06-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ORAZ SWZ NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu - z dnia 10.06.2021r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
2021-06-09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI

Pliki do pobrania

Unieważnienie postępowania
2021-05-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ORAZ SWZ NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI"

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2020-08-01 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2021-01-05 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-12-28 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert
2020-12-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-07-31 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2020-07-23 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-07-14 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert
2020-07-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ORAZ SIWZ NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GOPS"

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
2020-03-31 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI

Pliki do pobrania

Unieważnienie postępowania
2020-03-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi II przetarg

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia2020-03-13 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Pliki do pobrania

Unieważnienie postępowania2020-03-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia2014-06-18 OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu2014-06-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Pliki do pobrania

LESZNOWOLA 2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
LESZNOWOLA 2014 SIWZ FINAL.pdf2013-04-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Kapitał na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pliki do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Kapitał na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pliki do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
ogloszenie_o_zamowieniu.doc
SIWZ.doc

Brak danych
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Aleksandra Wiśniewska
Dokument z dnia: 14.06.2020
Dokument oglądany razy: 25 716
Opublikował: Aleksandra Wiśniewska
Publikacja dnia: 23.11.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj